Българска православна църковна oбщина „Св. Патриарх Евтимий Търновски“ – Париж

Западно- и Средноевропейска епархия на Българската православна църква

1, rue de la Croix Moreau 75018 Paris

акатисти

Акатист на светия наш отец Евтимий, патриарх Търновски

Кондак 1

Поборниче на непобедимия Воевода, Евтимие, преблажени отче наш! Ти, който с православието си утвърдил твоите люде в борбата им против агаряните и с добродетелния си живот винаги си се подвизавал в бран против бесовете, озари душите ни със светлината на твоето учение и с твоите молитви избавяй ни от бъдещите беди нас, които с умиление ти пеем:

Радвай се, Евтимие, велики застъпниче на Българската църква!

Икос 1

Ангелския живот от младини си възревнувал, преблажени отче наш Евтимие, защото като си се родил от благочестиви родители, и възпитан в православие, Христа най-искрено си обикнал и пребивавайки винаги в храма Божий, подготвил си се за пастир на твоите люде. Затова с обич те възхваляме, казвайки така:

Радвай се, рожбо на град Търново; радвай се издънка на благороден корен!

Радвай се, израстък на дейно благочестие; радвай се тезоименно плодоношение на благочестиви родители!

Радвай се, защото от младини си запазил душевната чистота!

Радвай се, в страх Божи възпитаван; радвай се в закона Господен научен!

Радвай се светозарна звезда от Търнова-града изгряла; радвай се, река, която неизчерпаемо изтачаш благодатни води!

Радвай се, пресветли светилниче, който озаряваш българската земя; радвай се, духовна ливадо, която възрастваш тучна паша за душите!

Радвай се, Евтимие, велики застъпниче на Българската църква!

Кондак 2

След като си видял суетата на тоя лъжовен свят и всичко земно си оставил, заселил си се в обителта на преподобния Теодосия безмълвника в Килифаревската планина, гдето си пребивавал в молитва и пост и всякога Бога си възпявал: Алилуя.

Икос 2

Като си поискал да разбереш недостъпното за разума познание на надсъщната Троица и да достигнеш дълбината на Божията премъдрост, ти, богоблажени отче Евтимие, с послушание си покорил ума си на твоя учител и по тоя начин, като си възлязъл на височината на боговедението подбуждаш и нас, които се чудим на твоето изключително богатство на Божията премъдрост, благочестно да ти викаме:

Радвай се, защото си последвал гласа на призовалия те Христа; радвай се, защото Неговото благо иго на раменете си взел!

Радвай се ти, който си видял своя духовен отец Теодосия по време на молитва в огнено сияние; радвай се ти, който си се устремил към Таворското преображение!

Радвай се ти, който си озарен с божествената светлина; радвай се ти, който си изпълнен с небесна премъдрост!

Радвай се съкровище на неизчерпаемото богознание; радвай се хранилище на небесните блага!

Радвай се, продобивко на радостта на Светия Дух; радвай се похвало, равночестна на богомъдрите отци!

Радвай се, светлино, която прогонваш тъмнината на скърбите; радвай се ти, който си приел светлината от Слънцето на Правдата!

Радвай се Евтимие, велики застъпниче на Българската църква!

Кондак 3

Движим от силата на Всевишния и търсещ най-съвършено безмълвие, след смъртта на своя учител си се отдалечил в планината Атон, гдето в съзерцание на горните блага и в подвизи си се утвърждавал, пеейки Богу усърдно: Алилуя.

Икос 3

Имайки страха Божий като истинско начало на премъдростта и след като съвсем си отхвърлил плътското мъдруване, удостоил си се да придобиеш Божията премъдрост си приготвил себе си да бъдеш честен съсъд на благодатта на Пресветия Дух. Затова те ублажаваме и възхваляваме така:

Радвай се, защото Господ ти яви неизвестните и тайни неща на Своята премъдрост; радвай се, защото си се сподобил да видиш с духовните си очи още невидимите Божии дела!

Радвай се, защото чрез въздържание си укротил вълненията на плътта; радвай се, защото заради небесните блага тялото чрез пост си умъртвил!

Радвай се, защото със сълзни капки си угасил въглените на страстите; радвай се, защото с безмълвието си утешил вълненията на душата!

Радвай се, защото с бедност, подобна на Христовата, си станал богат; радвай се, защото с твоето нестяжение си посрамил сребролюбивия цар!

Радвай се, защото никога не си лежал на легло; радвай се, защото само със сядане си утолявал телесната немощ!

Радвай се, ти, който си ни показал най-добрия път към Бога; радвай се, ти, който ни насочваш към пътя на спасението!

Радвай се, Евтимие, велики застъпниче на Българската църква!

Кондак 4

Чрез пустинното безмълвие в Атонската планина съвсем си уталожил бурята на изкушенията и след като богато си придобил тук драгоценните съкровища на Духа и добре си украсил душата с добродетели като с нетленни цветя, завърнал си се в отечеството си, въздавайки Богу хвала: Алилуя.

Икос 4

Ревнителите на благочестието и желателите на боговедението от ближните страни, като чуха за премъдростта и учението ти, богоозарений отче наш Евтимие, изпращаха ти писмени запитвания и молеха да отговориш на техните недоумения относно православната вяра. Като ги почитаме, прочие, заради твоите премъдри поучения и ние ти пеем:

Радвай се, глъбино на премъдростта и разума; радвай се, жилище на страха Божий!

Радвай се, съкровище на знанието и благочестието; радвай се, приемниче на Божия съвет и крепост!

Радвай се, защото си изяснил същината на нещата; радвай се, защото си украсил църковните обичаи!

Радвай се, защото с твоето учение вярно си разкрил догмите на православната вяра; радвай се, защото с твоя живот на всички си показал пример на дейното благочестие!

Радвай се, защото си преумножил поверения ти талант; радвай се, защото раздаваш на всички некрадено богатство!

Радвай се мъжо, на възвишените желания; радвай се верний рабе на Христа нашия Бог!

Радвай се, Евтимие, велики застъпниче на Българската църква!

Кондак 5

Явил си се като богопратена звезда, светозарни отче наш Евтимие, когато си се заселил в обителта на Жизноначалната Троица и усърдно си се отдал на книжовна работа. Като последвахме и ние светлината на тая звезда познахме правия път и се научихме да пеем на Бога: Алилуия.

Икос 5

Людете, които видяха отдалеч светлината на тоя блестящ светилник, застанал на връх-планина, прославиха Бога, Който тебе бе прославил, и, възвисени духом, ти принесоха похвална песен, казвайки така:

Радвай се златозарно светило на българската земя; радвай се огнени стълпе на Търновската планина!

Радвай се, богоглаголива уста на Светата Троица; радвай се, одушевени храме на триипостасното божество!

Радвай се, защото наново си превел от гръцки на български божествените писания; радвай се, защото си изправил много грешки в свещените книги!

Радвай се, защото си се явил на нас като нов законодател; радвай се, защото си предал на Българската църква изправени църковните установления!

Радвай се, защото чрез твоето изкуство си усъвършенствал новокнижовния език; радвай се, защото мнозина си научил на книжна наука!

Радвай се, защото чрез твоите трудове си прославил светата Троическа обител; радвай се, защото чрез твоите лъчи си просветил и най-отдалечените наши краища!

Радвай се, Евтимие, велики застъпниче на Българската църква!

Кондак 6

Проповедник на божествените догмати си бил, преславний Евтимие, и не само с думи, но и с дела си наставлявал людете във вярата Божия, като си учил всички да възпяват Бога с немлъкващи гласове, зовейки: Алилуя.

Икос 6

След като ти просия с добродетели и се утвърди във вярата и Господнята наука, Началникът на пастирите Христос те избра да бъдеш вечен пастир на словесното стадо на Българската църква и по достойнство те възведе на патриаршеския престол. А ти без да се противиш на Божието смотрение си взел на рамото си това ново иго и към прежните трудове нови си прибавил. Заради това те възхваляваме така:

Радвай се, пастирю предобри на избраното стадо, радвай се, ти, който ни пасеш на тучната паша на божествените писания!

Радвай се, тайниче на тайнствата, които с ума не можем да проумеем; радвай се честен съсъде на свещеническата благодат!

Радвай се съпричастниче в честта на апостолите; радвай се, съпрестолниче на великите вселенски светители!

Радвай се, украшение на йерарсите на Божията църква; радвай се, равночестна похвало на патриарсите!

Радвай се, благодатен венец на търновския първопрестол; радвай се, преизрядно украшение на Българската църква!

Радвай се, защото от все сърце си обикнал Архипастиря-Христа; радвай се, защото Нему изцяло си се посветил!

Радвай се, Евтимие, велики застъпниче на Българската църква!

Кондак 7

Като си поискал съвсем да очистиш църковните обичаи от плевели, забранил си на сластолюбците да сквернят всечестния празник на Майката Божия и с отеческа обич си ги насочил към пътя на спасението, та правилно да славят Бога и Нему благочестно да пеят: Алилуя.

Икос 7

Ти показа нова ревност по божествената вяра, когато дръзновено си изобличил еретическите учения и така далече си прогонил духовните вълци от твоите словесни овци. Затова, познавайки те като доблестен поборник за вярата с обич те ублажаваме, като те възпяваме така:

Радвай се, твърда бойнице на догматите; радвай се сигурна крепост на вярата!

Радвай се, преизящна красота на вярващите; радвай се, дръзновено изобличение на невярващите!

Радвай се, ти, който опроверга Несториевата ерес; радвай се, ти, който съкруши иконоборческата лъжа!

Радвай се, ти, който изобличи Акиндиновото нечестие; радвай се, ти, който обезсили Варлаамовото празнословие!

Радвай се, разорителю на душевредните обичаи; радвай се, утвърдителю на православното благочестие!

Радвай се, светлост на Търновското паство; радвай се, заря на чистото изповедание!

Радвай се, Евтимие, велики застъпниче на Българската църква!

Кондак 8

Странни неща виждаме в тебе, богоблажени отче наш Евтимие! Защото живял си на земята като човек, а ни показа ангелски живот – яви се само по плът по-малък от ангелите. Като се удивляваме, прочее, на твоя равноангелски живот, заедно с тебе и с небесните сили казваме: Алилуя.

Икос 8

Изцяло бе на земята, за да търсиш гинещите в греховната тиня и от небесните неща духом не си се откъснал, но с ума си летял към висините и винаги си мъдрувал за небесното. Показа се като баща на бедните и целия твой град направи страноприемница. Затова те почитаме като чедолюбив отец и с любов ти принасяме такива хваления:

Радвай се кърмителю на гладните; радвай се одеяние на голите! Радвай се чадолюбиви отче за сираците; радвай се твърди застъпниче за вдовиците!

Радвай се защитниче на обидените; радвай се топли утешителю на плачещите!

Радвай се, подкрепителю на обременените; радвай се подслонителю на странниците!

Радвай се, крепки помощниче на немощните; радвай се кротки наставниче на заблудените!

Радвай се, милосърдно изцеление на болните; радвай се сигурно спасение на затворниците!

Радвай се, Евтимие, велики застъпниче на Българската църква!

Кондак 9

Цялото свое усърдие си проявил, светителю Евтимие, за просвещението на твоите люде и за благоустроение на Българската църква: множество храмове си издигнал, свети обители си основал и затова разцъфна като крин Българската църква и навсякъде се слушаше към Бога хвалебно пение: Алилуя.

Икос 9

Вития на Божието слово си бил, отче наш Евтимие, и писател на похвални слова и на жития на светии, просияли на българската земя. Като те възхваляваме, прочее, по достойнство, заедно с тях като наш роден светител и горещ застъпник, казваме:

Радвай се, защото мъдро си съчинил житието на преподобния Иван Рилски; радвай се, защото благовейно си възхвалил преподобната Параскева Епиватска!

Радвай се, защото чрез животописание достойно си прославил Иларион Мъгленски; радвай се, защото с достолепни слова дивно си възвеличил Филотея Търновска!

Радвай се, защото с неувяхващ венец си увенчал Михаила Война от Потука; радвай се, защото с медоточни похвали си възпял светия наш отец Ивана Поливота!

Радвай се, защото на всички тях усърдно си подражавал; радвай се, защото си показал ревност на вярата и благочестието им!

Радвай се, пресветло украшение на сонма на българските светии; радвай се наш роден пред Господа застъпниче!

Радвай се, прилежний работнико на лозето Христово; радвай се, златоречивий витие на божественото слово!

Радвай се, Евтимие, велики застъпниче на Българската църква!

Кондак 10

Като поиска да спасиш стадото си от грозящата го беда, която някога преподобният Теодосий бе предвидял, казвайки, че нечестиви агаряни ще поробят нашата страна в дните на твоето светителствуване, ти всецяло си се отдал на още по-добър подвиг, като към поста си прибавил сърдечна молитва, а към умствените занятия – всенощно стоение, Богу непрестанно пеейки: Алилуия.

Икос 10

Стена и кула непобедима си бил за вярващите, светителю отче наш Евтимие, в ония дни, когато турският цар с въоръжена сила отвсякъде обсади венценосния Търновград, а цар Шишман беше на бран нейде вън от града и народът падна в смут и страх велик. Като спомняме, прочее, това твое отеческо залягане за народа, ти принасяме похвални песни:

Радвай се, стено необорима; радвай се куло непоклатима!

Радвай се, пастирю преблаги; радвай се вожде, прехрабри!

Радвай се, твърда крепост на града; радвай се крепка ограда за стадото!

Радвай се, страже наш духовен; радвай се ангеле наш църковен!

Радвай се немлъкващ проповедник на вярата; радвай се непоклатима основа на благочестието!

Радвай се, надеждни кормчия; радвай се незаспиващи молитвениче!

Радвай се, Евтимие, велики застъпниче на българската църква!

Кондак 11

Безсилни са всяко пение и слово да изрекат ония страшни и ужасни неща, които виждаме да стават в твое време, свети Евтимие! Защото по Божие допущение падна преславният Търновград и бе предаден на разорение, а заедно с него и цялото българско царство. Но ти, като друг Йеремия, очи към небето си издигнал и с плач си викал, казвайки: Алилуия.

Икос 11

Озарен от светлината на Духа и ограден от силата на Кръста си се явил пред нечестивия агарянски управител и без да се страхуваш, но дръзновено си го изобличил за убийството на най-добрите твои чеда. Като се удивляваме на това твое дръзновение, с песни те възхваляваме така:

Радвай се, пастирю добри, който си бил готов и душата си за овцете да положиш; радвай се, безстрашни защитниче от отеческа обич разпалван!

Радвай се, ти, който неистовството на мъчителя изобличи; радвай се, ти, който неговата заплаха за нищо не счете!

Радвай се, ти, който чрез това архиерейската степен добре прослави; радвай се, ти, който явно показа силата на Христовата вяра!

Радвай се, ти, който си помазан с мирото на благодатта; радвай се, ти, който си белязан с печата на Светия Дух!

Радвай се, доблестни войне на небесния Цар; радвай се, гръмогласна тръба на Христовото благовестие!

Радвай се, Евтимие, велики застъпниче на Българската църква!

Кондак 12

Подкрепян от благодатта Божия, ти си унищожил силата на мъчителя, блажени Евтимие! Когато по заповед на управителя джелатът бе издигнал убийствен меч, за да отсече честната ти глава, веднага невидимо ангел порази ръцете му. Нечестивите, като видяха това се объркаха, а вярващите, удивени от станалото чудо, прославиха с тебе Бога, пеейки: Алилуия!

Икос 12

Възпявайки твоето избавление, спомняме с любов и твоите последни дни: как народът, облян в сълзи, те изпращаше на невъзвратно заточение, а ти, като го връчи на Света Троица, достигна до пустинното свое жилище, гдето, след като направи много чудеса, с радост премина в горния Йерусалим. Затова и сега те ублажаваме и ти пеем тия похвални песни:

Радвай се, велики печалниче; радвай се безкръвни мъчениче!

Радвай се, съобщниче на Христовите страдания; радвай се съучастниче в славата на мъчениците!

Радвай се, защото сега се намираш в небесните селения; радвай се, защото от небесната висота поглеждаш на нашето моление!

Радвай се, ти, който за винаги си ни връчил на Пресветата Троица; радвай се ти, който в молитвите си нас никога не си оставил!

Радвай се, защото чрез твоето застъпничество вярата запазихме; радвай се, защото чрез твоите трудове езика запазихме!

Радвай се, защото чрез тебе от робство и смърт се избавихме; радвай се, защото чрез тебе с патриаршеско достойнство отново се сподобихме!

Радвай се, Евтимие, велики застъпниче на Българската църква!

Кондак 13

О, преблажени светителю наш Евтимие!

Приеми това наше малко моление, което с усърдие и любов ти принасяме и просвети нас чрез светлината на твоето учение. Утвърди ни във вярата и благочестието, запази в дълбок мир твоята Църква и българската държава и избави от беди и зли обстоятелства всички, които ти пеят: Алилуия.

(три пъти).

Молитва към светия наш отец Евтимий, Патриарх Търновски

О, преблажени отче наш Евтимие! В сърдечно умиление, като прекланяме колене и падаме пред твоя честен образ, смирено те молим: погледни милостиво на твоите еднокръвни люде, които с обич те почитат и усърдно ти се молят: простри свещените си ръце към Пресветата и Живоначална Троица, на Чийто божествен покров завинаги си ни връчил, и изпроси нам прощение на греховете, изцеление на душевните и телесни болести. Бъди застъпник на всички обидени, утеха на скърбящите, а на бедствуващите – скорошно избавление! Просвети нашия ум, за да ходим в закона Господен! Ти, който стоиш пред престола на Божията слава, моли седящия на него Христа Бога нашего, да запази благочестивия ни народ, църквата, страната ни, Високопреосвещения наш митрополит Антоний, твоя древнопросиял град и твоя свети храм, от всяко зло, губителство, меч, огън, смутове, и междуособна война; да ни изпрати желания мир и отрада, а и така също всичко, което ни е потребно за спасение; да ни избави от всяка предстояща беда, тъй че в сегашния век да поживеем в тихо и безмълвно житие, а в бъдещия – да се сподобим с небесното царство, по благодатта и добросърдечието на безначалния Му Отец и единосъщния Негов Дух всякога и във вечни векове. Амин!

Акатист kъм преподобния и богоносен наш отец св. Йоан Рилски чyдотворец

Кондак 1

Избран от Бога и пречуден по живот, преподобни Иване!
Ти от малък си обикнал Христа и към Него по тесния път си шествувал. Така че, заради твоите велики подвизи и сълзи, Господ те обогати с дарованията на Светия Дух.
И понеже имаш голямо дръзновение пред Света Троица, ние те ублажаваме и ти се молим: освободи ни от всички беди, та да ти зовем:
радвай се, преподобни Иване, Рилски Чудотворче, славо и радосте наша!

Икос 1

Ангел земен и човек небесен ти си бил, преподобни Иване! Как да възпеем достойно твоята слава и твоята чудна благодат? Ние сме потънали в немощи и грехове и не сме достойни да се наричаме твои потомци. Но ти сам вложи в устата ни хвалебна песен за тебе и ни научи сърдечно да ти викаме тъй:

Радвай се Отче, ти, който си роден от благочестиви родители: радвай се, защото си бил добре възпитан от тях в Божия страх. Радвай се, защото си обикнал Църквата още от малък и никога не си се отдалечавал от нея; радвай се, защото в нея ти си придобил от свещените учения благодатен разум. Радвай се, на Господните заповеди пазителю верен; радвай се, винаги в пост и молитва усърден работнико. Радвай се, защото след смъртта на твоите родители ти си раздал наследството си на бедните; радвай се, защото заради твоя благочестив живот ти си бил гонен от лоши хора. Радвай се, защото неправедно си бил наклеветен; радвай се, защото всичко с кротост си понесъл. Радвай се, защото от малък си имал пламенна любов към Христа Бога; радвай се, защото в Негово име си избрал тесния път на монашеството. Радвай се, преподобни Иване, Рилски Чудотворче, славо и радосте наша!

Кондак 2

Като си видял суетата на този свят, преподобни Иване, ти си побързал безвъзвратно да го оставиш; защото нищо не можеше да те раздели от Христа Господа: нито слава, нито богатства, нито почести, нито земна красота, нито пък твоята младост! Ти си счел всичко това за смет и като елен към водни извори, побързал си към Бога, пеейки Му: Алилуя!

Икос 2

Покорен на божествения разум, блажени Иване, когато си видял Бога в сънно видение, ти веднага си оставил родното си място и, следейки Божието указание, отишал си далеч в Руенската планина и там в тиха обител си приел монашеския образ. Затова и ние ти викаме така: Радвай се, Отче, защото си обикнал монашеския живот; радвай се, защото заради него си пожелал даже до смърт да се бориш с греха. Радвай се, защото заедно с косите си, ти си отрязал и мирските пожелания; радвай се, защото с ненаситна жажда си тръгнал по пътя на иноческите подвизи. Радвай се, защото си усетил в себе си сладостта на уединения живот; радвай се, защото от любов към Бога си обикнал пустинното житие. Радвай се, защото по тази причина си оставил мястото на твоето пострижение; радвай се, защото си дошъл в планината , посочена ти във видение. Радвай се, защото си се заселил в скромна колиба; радвай се, защото си направил от себе си чуден пустинножител и подражател на Йоан Кръстител! Радвай се, преподобни Иване, Рилски Чудотворче, славо и радосте наша!

Кондак 3

Осенен от силата на Светаго Духа, блажени отче Иване, ти си прекарвал в пустинята безмълвен живот и постоянно с Бога си беседвал и си Го славословил непрестанно като ангел, озаряван от лъчите на божествената светлина и за всички хора и целия свят постоянно молейки се на Спасителя и Бога с ангелската песен: Алилуя!

Икос 3

Имайки огнено желание като Мойсея да се насладиш на божествени видения, блажени Иване, ти си се възкачил на планината на духовното съвършенство, за да възприемеш от божествената слава такива явления, които око не е видяло, ухо не е слушало и човеку на ум не са идвали. И кой може да изрече всички твои подвизи, преподобни Иване, извършени в безмълвие? Затова и ние, като се очудваме на твоето ангелско житие, възпяваме те усърдно така: Радвай се, Отче, защото си понесъл бремето на велики подвизи; радвай се, защото си учудил с твоя живот и ангелите. Радвай се, защото не с хляб, но с тревно растение си се хранил; радвай се, защото и от него по малко след заход-слънце си вкусвал. Радвай се, защото си утолявал жаждата си с мярка водица; радвай се, защото заедно с пророка си викал към Бога: Станах като добиче пред Тебе. Радвай се, защото потоци сълзи от очите ти са изтекли; радвай се, защото молитвите си винаги към Бога си възнасял. Радвай се, защото с тези подвизи и сълзи си очиствал себе си от страсти; радвай се, защото си посрамил бесовете, които в образ на зверове са искали да те изплашат. Радвай се, защото срещу техните вражески козни ти като несъкрушим адамант си пребивавал; радвай се, защото във всички изпитания и беди ти си бил с Бога. Радвай се, преподобни Иване, Рилски Чудотворче, славо и радосте наша!

Кондак 4

Желаейки да укротиш бурята на дяволските нападения, преподобни отче Иване, ти си дошъл в тъмна пещера и като си заживял в нея, поробвайки тялото си, ти доброволно си лишил себе си от слънчевата светлина, за да не се лишиш от Божествената светлина в царството на Господа и да Му пееш там заедно със всички ветии: Алилуя!

Икос 4

Като чу за тебе, преподобни Иване, братовият ти син Лука, макар и да бе малко момченце, скри се от родителите си и като дойде, намери те в пустинята и възприе като тебе подвизите на монашеския живот. А ние, като се очудваме на силата на твоята благодат, възпяваме те и викаме: Радвай се, райско цвете, цъфнало на скалите на Рилската планина; радвай се, защото от божествения камък – Христа – обилно жива вода си пил. Радвай се, тайниче Божий, защото и в пустинята не си можал да се укриеш; радвай се, светилниче Христов, защото и в тъмна пещера си възсиял. Радвай се, защото твоя роднина с божествена светлина си озарил; радвай се, защото от малко дете пустинен жител си направил. Радвай се, защото заради това от древната злоба – дявола – нова беда си приел; радвай се, защото си бил наклеветен, че си откраднал момчето. Радвай се, защото си претърпял поругание от брата си; радвай се, защото си благословил детето, ухапано от змия, и чрез смъртта си го съединил с Господа. Радвай се, преподобни Иване, Рилски Чудотворче, славо и радосте наша!

Кондак 5
Не можейки да търпи твоя богоугоден живот, преподобни Иване, древният завистик – дявола, нападна те в образ на разбойници, които жестоко те набиха и те изгониха от твоята пещера. Но ти, като им прости, отиде си оттам и се засели в един дъб, дето продължи с още по-големи трудове и усърдие да служиш на Бога и да Му пееш: Алилуя!
Икос 5

Като видя твоето дълготърпение и доброволни страдания, преподобни Иване, Господ заповяда на земята да произрасте слатунък, който да ти бъде за препитание и те откри най-напред на овчари, та всички, които чуят за това, да прославят Бога и така да те възпяват: Радвай се, отче Иване, защото си претърпял от демоните много страдания; радвай се, войне Христов непобедими. Радвай се, защото не са могли да те победят; радвай се, защото си бил защитен от крилото на Христа. Радвай се, защото от Бога си бил пред овчарите прославен; радвай се, защото неволно е трябвало да им известиш за твоето житие. Радвай се, защото си ги нахранил с чудното растение; радвай се, защото си им показал дивно чудо. Радвай се, защото заради това чудо от пастирите си бил между народа прославен; радвай се, защото не си скрил Божиите дарби от идващите при тебе. Радвай се, защото бесен с молитва си излекувал; радвай се, защото за извършването на това чудо цялата надежда на Бога си възложил. Радвай се, преподобни Иване, Рилски Чудотворче, славо и радосте наша!

Кондак 6

Ние трябва да проповядваме твоето смирение, Иване, което ти си проявил при излекуването на бесния, молейки се така: „Боже милосрдни! Не съм достоен да именувам Твоето пречисто име с моите нечисти уста; но припадам пред Тебе и умилно Ти се моля: чуй ме, Боже, от светото Си небе! Така и ние, отче Иване, се стараем в смирение да се молим на Господа и да Му пеем: Алилуя!

Икос 6

След като просия с велики чудеса, преблажени отче Иване, и твоята слава се разнесе по цялата българска страна, много православни християни започнаха да идват при тебе с голяма вяра и любов и да те прославят. Но ти, не желаейки човешка слава, излязъл си от кухия дъб и си отишъл дълбоко в гората. Затова и ние, като те ублажаваме за твоето смирение, така те възпяваме: Радвай се, отче Иване, защото си обикнал божественото смирение; радвай се, защото си възненавидял човешката слава. Радвай се, защото си послушал гласа на Христа, който ни зове към смирение; радвай се, защото винаги си спазвал думите на Писанието: не нам, но на Божието име слава да отдаваме. Радвай се, защото си достигнал високо съвършенство; радвай се, защото си бил подобен на плодоносно дърво с натегнали от плодове клони. Радвай се, защото ревностно си подражавал на Давид, който казва: „аз съм червей, а не човек“; радвай се, защото с пророк Исая „О, окаяният аз“ си викал. Радвай се, защото с Апостола себе си пръв грешник си наричал; радвай се, защото в смирението си на Самия Господ си подражавал. Радвай се, защото доблество си противостоял на тщеславието; радвай се, защото с това на висока планинска скала си се изкачил. Радвай се, преподобни Иване, Рилски Чудотворче, славо и радосте наша!

Кондак 7

Желаейки да понесеш още по-големи страдания, от пламенна любов към Христа, на дивния стълпник Симеон си се уподобил, преподобни Иване, денем и нощем, като безплътен, непрестанно си бил в молитва потопен, оросявайки скалата с топли сълзи и беседвайки сърдечно и умилно с Бога. А ние, като се чудим на този твой подвиг, прославяме всемогъщата сила Божия, проявена в тебе и Му пеем: Алилуя!
Икос 7

Като не можа да стърпи твоя нов и чуден подвиг, блажени Иване, дяволът взе със себе си легион бесове, които те блъснаха от скалата и те хвърлиха в дълбока пропаст. Но ти с голям труд и с Божия помощ, си станал и пак си се изкачил на същия камък и си продължил молитвите си. Ние пък, учудвайки се на твоето търпение, прославяме любовта ти към Христа Бога и така ти викаме: Радвай се, отче Иване, защото си обикнал Христа повече от всичко; радвай се, защото заради това тежко си пострадал от демонските пълчища. Радвай се, защото си сметнал тия страдания за нищо; радвай се, защото си възлюбил Христа повече от живота си. Радвай се, защото нищо не е могло да те разлъчи от Христа; радвай се, защото си бил затова възлюбен от Него. Радвай се, защото си достигнал ангелско служение; радвай се, защото от ръката на Ангел си получавал хляб. Радвай се, защото с любовта към Христа си победил всички дяволски изкушения; радвай се, защото чрез нея си упазил заповедите. Радвай се, защото заради тази любов си търсил само Божията слава; радвай се, защото заради това си бил от Господа прославен. Радвай се, преподобни Иване, Рилски Чудотворче, славо и радосте наша!

Кондак 8

Странният начин на твоя живот и голямото ти смирение и любов към Христа умножиха в тебе благодатта, която ти бе подарена при кръщението заради Христовите страдания и Кръстна смърт. Затова и Господ те направи, преподобни отче Иване, слънце духовно на Православната Църква, – да се просвещават чрез тебе нейните чеда към спасение и да пеят Богу: Алилуя!

Икос 8

Ти си станал избран съсъд на Божествената благодат, велики Иване, защото върху тебе се изпълни словото на Кръстителя, че Бог не дава духа с мярка. С Какви благодатни дарования не си бил увенчан от Бога? И с кои прояви на благодатта не бе изпълнен твоя живот? Затова и ние, гледайки на тебе като на съсъд на дивна благодат, принасяме ти тези наши похвали: Радвай се, отче Иване, защото си придобил дара на Христовото смирение; радвай се, защото си достигнал благодатта на умилението и сълзите. Радвай се, защото си приел от Бога дара на чистотата и целомъдрието; радвай се, защото си бил озарен от чудодействената вяра. Радвай се, защото си придобил дар не само да вярваш в Христа, но и да страдаш за Него; радвай се, защото си бил увенчан с дара на ревност по Бога. Радвай се, защото си бил изпълнен и с дар на любов към ближния; радвай се, защото си бил украсен с дар на божествено знание. Радвай се, защото си просиял и като прозорливец; радвай се, защото си имал и дарованието на непрестанна серафимска молитва. Радвай се, защото си запазил докрай надеждата на бъдещото блаженство; радвай се, защото си предвкусил това блаженство от Духа Утешителя още в този живот. Радвай се, преподобни Иване, Рилски Чудотворче, славо и радосте наша!

Кондак 9

Когато възприе всяко дарование от Светия Дух, преподобни Иване, твоята слава достигна до благочестивия цар Петър, който пожела да те види и изпрати при тебе девет мъже. А ни, като разбра, че те са гладни, с малко парче хляб ги нахрави, та и ние като чуем за това преславно чудо да пеем Богу: Алилуя!

Икос 9

Витиите на този свят не разбират как цар Петър, който беше в славата си с дарове тръгна към тебе, блажени Иване; и твърде се опечали, като не можа, поради планинските стръмнини, да се приближи до твоята светиня. А ние, помнейки думите на Господа: „търсете първом Царството Божие и Неговата правда“, така ти викаме: Радвай се, Отче, защото си достигнал Царството Божие в придобиване на благодат; радвай се, защото си имал правда и мир и радост в Светия Дух. Радвай се, защото още в плът ти си имал в себе си райското блаженство; радвай се, защото си намерил многоценния бисер и си посочил суетата на временните блага. Радвай се, защото с твоето благодатно сияние ти си имал небесно съкровище и царските дарове не си приел. Радвай се, защото си обещал на цар Петър да се видите с него в Царството Небесно; радвай се, защото с писмо си го увещал да бъде милосърден и послушен на църквата. Радвай се, преподобни Иване, Рилски Чудотворче, славо и радосте наша!

Кондак 10

Желаейки да се спасиш докрай от вражеските козни, преподобни Иване, ти си прекарал върху скалата в непрестанна молитва седем години и четири месеца. И мнозина като поревнуваха твоя подвиг, дойдоха около скалата, съградиха църква, създадоха обител и тебе имаха пръв началник и пастир, та винаги да се възнася от тази света обител към Бога хвалебна песен: Аллилуя.

Икос 10

Непреоборима стена си бил за твоето стадо чак до смъртта си, блажени отче Иване. Но когато си разбрал, че е близо времето на твоето отшествие, възнесъл си умилителна молитва към Бога, казвайки така: „Отче Вседържителю! Нищо добро на земята не направих! Затова, моля Те, изпрати Твоя благ Ангел, за да не ми бъде пресечен пътя към небето от лукавите духове“. А ние, чудейки се на твоето преставяне, така те ублажаваме: Радвай се, Отче, защото и с живота си и с кончината си ти ни учиш как да се спасяваме; радвай се, защото с всичко ни приканваш да мислим за небесните, а не за земните неща. Радвай се, защото, като Апостол Павел, смъртта си желаел; радвай се, защото като него си имал желание да се освободиш от тялото и да бъдеш с Христа. Радвай се, защото си приел блажена кончина от Бога; радвай се, защото през целия си живот за смъртния час си се готвил. Радвай се, защото не си се допрял до никоя мирска сладост; радвай се, защото си изпълнил думите на апостола: „всеки ден умирам“. Радвай се, защото с молитва и сълзи ти се приготви за смъртта; радвай се, защото по тая причина от смъртта не на съд, но към живот си преминал. Радвай се, защото след смъртта във вечна радост при Христа си влязъл; радвай се, защото голямо дръзновение пред Бога си спечелил. Радвай се, преподобни Иване, Рилски Чудотворче, славо и радосте наша!

Кондак 11

Когато настана време да те ублажават с молебно пение, благовоние почна да излиза от твоя гроб, блажени Иване. И като разкопаха и отвориха гроба, намериха твоето тяло нетленно и благоуханно. Оттогава много чудеса започнаха да стават от твоите свети мощи и тия, които започнаха да стават от твоите свети мощи и тия, които получават изцеление, с благодарност пеят Богу: Алилуя!

Икос 11

Ти възсия като светла звезда още на земята, перподобни отче Иване. Затова и твоето тяло стана храм на Светия Дух и незасегнато от тление. Ние пък, виждайки тази благодат, така те прославяме: Радвай се, отче Иване, защото с твоето нетление ти проповядваш за Божието всемогъщество; радвай се, защото ни даваш образ на безсмъртието на телата след общото възкресение. Радвай се, защото с твоето нетление ти яви в Църквата славата Божия; радвй се, защото ти утвърди истината за възкресението на мъртвите. Радвай се, защото след смъртта си ти в сънно видение си се явил на игумена; радвай се, защото си му заповядал да се пренесат твоите мощи в град Средец. Радвай се, защото и тук си извършил дивни чудеса; радвай се, защото на Мануил, гръцкия цар, изцеление си подарил. Радвай се, защото с твоите нетленни мощи и в плен чудеса си вършил; радвай се, защото на невярващия католически епископ страшно знамение си изпратил. Радвай се, защото си го помилвал, когато се е разкаял; радвай се, защото и в чужди страни си явил Божията милост и слава, дарувани на Българската Църква. Радвай се, защото с пренасянето на твоите свети мощи в Търново, ти и там си направил велики знамения; радвай се, защото с твоето свещенно пътуване ти освети престолните градове и благослови цялата Българска земя. Радвай се, преподобни Иване, Рилски Чудотворче, славо и радосте наша!

Кондак 12

Голяма благодат ти даде Господ, угодниче Божий: да целиш нашите недъзи, заблудените да просвещаваш и за всички да бъдеш всичко за спасение. А ние като благодарим на Господа, Който ни дарува тебе възпяваме Му ангелската песен: Алилуя!
Икос 12

Възпявайки те, ние недоумяваме, преподобни Иване: как можем да изобразим с думи всички твои чудни дела? И като те виждаме, че си велик между Божиите угодници от древни времена и до наши дни, ние така те възхваляваме: Радвай се, блажени Иване, защото си дивен в подвизи и слава; радвай се, защото думите Господни: „Аз ще прославя ония, които Ме прославят“ върху тебе се изпълниха. Радвай се, защото благодатна светлина далеч от Българската земя си разпръснал; радвай се, защото не само от Българската, но и от другите църкви си почитан. Радвай се, защото с дясната си ръка и с благодатния си покров ти обитаваш в Руската Църква; радвай се, защото ти блестиш с благодатта на великите църковни отци. Радвай се, защото си показал подвизите на преподобните Антоний и Макарий Велики. Радвай се, защото си предизобразил деянията на руските църковни светила преподобните Сергий и Серафим; радвай се, защото благодатно си бил с великия всеруски подвижник, молитвеник и чудотворец Йоан Кронщадски. Радвай се, защото и от унгарския крал и от турските султани си бил тачен; радвай се, защото и досега в Рилската света обител от верни и неверни си почитан. Радвай се, преподобни Иване, Рилски Чудотворче, славо и радосте наша!

Кондак 13

О, велики Иване, Рилски Чудотворче! Приеми тази наша малка похвала и моли се за нас пред Господа да ни изпрати отгоре Своята милост и ни научи на истинско покаяние; моли Го да избавя твоята радна страна от всички видими и невидими врагове и да я запази непорочна в Православната вяра! Моли го да дарува благодатен живот на целия наш народ, та спасени чрез твоето непосрамващо ходатайство, да пеем Богу вечно: Алилуя, Алилуя, Алилуя!

Този кондак се чете три пъти. После се повтаря първия икос, първия кондак и молитвата.

Молитва към преподобния и богоносен отец наш Иван Рилски Чудотворец

О, велики и предивни чудотворче, преподобни Иване! Приеми нашето моление и не се отвръщай от нас, които прибягваме под твоето застъпничество. Защото ти никога не си се отвръщал от ония, които през дните на твоя земен живот са идвали при тебе със своите скърби. Знаем какви големи знамения на милосърдие си явявал на православните християни и след представянето си. Чуй сега и нас, които сме потънали в грехове и сме обхванати от велики скърби: изпроси ни от Господа Иисуса Христа прощение на всички наши грехове и особено да ни прости непослушанието ни към нашата Майка – Църквата. Дарувай ни съкрушение на сърцето, та с умиление и редовно да пристъпваме към светото Тайнство Покаяние, та причащението ни с Тялото и Кръвта Христови да не ни бъде за осъждане и погибел, но за здраве и спасение.
Прогони от нас духа на ненавистта, дарувай ни дух на любов и мир към братско единение, на всички Твои люде. Съедини нас всички с една любов към Христа и Неговата Православна Църква, да пазим Неговата спасителна воля и да бъдем истински Божии чеда. Бъди ни пътевожд през всички наши дни, та да бъдем винаги в благодатта на Светия Дух, да пазим в чистота вярата и да вършим волята Господня до самата си смърт. А в часа на нашата кончина яви ни се да представиш душите ни пред Престола на Божествения Съдия и да Му кажеш: „ето ме мене и моите деца“, та като се избавим от вечните мъки чрез твоето застъпничество, да наследим неизказаното блаженство на Небесното Царство Христово, заедно с тебе и всички светии во веки веков. Амин

Акатист на св. Теофан Затворник, епископ Вишенски

Кондак 1

Избран от Господа светилниче на Руската църква, изряден подвижниче и истинен служителю Христов, богомъдри светителю Теофане! Възхваляваме те с любов и славим твоите подвизи и трудове, с които си послужил достойно на верните люде и докато си пребивавал в затвора, си указал с благодатното си учение пътя на спасението. А сега, като предстоиш пред Божия престол, моли се за нас, които ти зовем:

Радвай се, светителю Теофане, премъдри учителю и наставниче на християнския живот.

Икос 1

Възжелал ангелската чистота и силно възлюбил Господа, светителю предивни, ти си подел подвига на монашеския живот. Дарената ти от Бога мъдрост стократно си умножил, като си послужил за спасението на хората. Затова и ние с любов ти зовем:

Радвай се, ти, който си възлюбил Бога повече от всичко земно; радвай се, ти, който на Него едничкия си възложил цялото си упование.

Радвай се, ти, който от младини си отдал сърцето си на Бога; радвай се, ти, който от юношество си насищал разума си с Божията премъдрост.

Радвай се, ревнителю за ангелски живот; радвай се, ти, който си придобил Светия Дух.

Радвай се, предизбрани от Бога ловецо на човеци; радвай се, сияйни светилнико, запален от Господа.

Радвай се, светителю Теофане, премъдри учителю и наставниче на християнския живот.

Кондак 2

Като си разбрал, че всяка житейска сладост е свързана с печал, светителю Теофане, ти си възненавидял всяка суета и си отхвърлил прелестите на този свят, като с цялото си сърце си предал себе си на Бога, пеейки Му: aлилуя!

Икос 2

От младини изобилно надарен от Бога да разбираш книжната премъдрост, ти си хранил своя ум с четене на светите писания, откривайки в тях велика сила и духовна светлина. А ние, като виждаме това, с умиление ти викаме:

Радвай се, богоизбрано отроче на благочестиви родители; радвай се, съкровище на целомъдрието, изпълнено свише с благодат.

Радвай се, ти, който от детство си изпълнен с пламенна любов към Бога; радвай се, ти, който от младини усърдно си се подвизавал в послушание.

Радвай се, ти, който си подражавал на Господа по кротост и незлобие; радвай се, ти, който си избрал пътя на девството и чистотата.

Радвай се, ти, който си пожелал монашеския живот с цялото си сърце; радвай се, ти, който изцяло си принесъл себе си в служение на Господа.

Радвай се, светителю Теофане, премъдри учителю и наставниче на християнския живот.

Кондак 3

Силата Божия, светителю Теофане, сътвори от теб, немощния човешки съсъд, източник на премъдрост и на людете дари добър пастир, полагащ душата си за тяхното спасение и непрестанно викащ към Господа: aлилуя!

Икос 3

Имайки в сърцето си единствено Господа, ти, Божий угодниче, с велика радост си отдал всички съкровища на твоята душа и разум в служение на светата Църква, като си поучавал и наставлявал всички прибягващи към теб. А ние, облажавайки твоите трудове, ти зовем така:

Радвай се, ти, който си напоен с велика мъдрост от Господа; радвай се, ти, който си изпитан в подвижнически трудове.

Радвай се, богоизбран архиерею; радвай се, неотстъпни молитвениче на Бога за нас.

Радвай се, смирен носителю на светителския сан; радвай се, верни учителю на богомъдрие.

Радвай се, изкоренителю на душевредните разколи; радвай се, ревнителю за православната вяра.

Радвай се, светителю Теофане, премъдри учителю и наставниче на християнския живот.

Кондак 4

Твоите пасоми се изпълниха с бурята на смущението заради желанието ти, светителю Теофане, да се посветиш на подвиг в затвора, но като видяха, че си застъпник за тяхното спасение се зарадваха и викнаха към Бога: алилуя!

Икос 4

Людете, чули за твоето преселване във Вишенската пустиня, се стичаха при теб и почитайки те като добър пастир, искаха да се молиш за тях и да ги наставиш към спасение. А ние, виждайки това, ти принасяме такива похвали:

Радвай се, чедолюбиви отче на своето паство; радвай се, ти, който си имал непрестанна грижа за него.

Радвай се, пастирю, положил душата си за овците; радвай се, ти, който неуморно си съдействал за тяхното спасение.

Радвай се, ти, който от всичко най-много си възлюбил тишината и богомислието; радвай се, ти, който доброволно си се отделил от света.

Радвай се, любвеобилни наставниче на монасите; радвай се, неугасими светилниче на Вишенската обител.

Радвай се, светителю Теофане, премъдри учителю и наставниче на християнския живот.

Кондак 5

Като боготечна звезда се яви, светителю досточудни, защото пребивавайки в телесни и духовни подвизи във Вишенската обител, ти си бил добър образец за христолюбивите братя, подражаващи на теб, научавайки всички непрестанно да пеят на Господа: алилуя!

Икос 5

Като те видяха да извършваш монашеския подвиг в смирение и кротост, братята идваха при теб за наставление. И ние, които те почитаме като истински Божий избраник, ти викаме така:

Радвай се, неизчерпаем източнико на любов към Бога; радвай се, кладенецо на смирение и кротост, напояващ жадните.

Радвай се, житнице, насищаща всички с духовна храна; радвай се, светилниче, озаряващ със светлината на вярата.

Радвай се, добри радетелю за въздържание; радвай се, усърдни застъпниче за спасението на душите.

Радвай се, неуморни проповедниче на Православието; радвай се, райски крине, процъфтял в пустинята.

Радвай се, светителю Теофане, премъдри учителю и наставниче на християнския живот.

Кондак 6

В светителското си служение си бил непрестанен проповедник и вестител на Божиите истини, просвещавайки и наставлявайки паството си, досточудни Теофане, и в затвора не си оставил без твоите благодатни слова всички прибягващи към тебе, насърчавайки ги да пеят на Бога: алилуя!

Икос 6

Като пресветла звезда възсия твоята мъдрост, дивни служителю Христов: по Божия воля от затвора, в който се подвизаваше, се явиха потоците на твоите живи слова и се откри целебния извор на благодатни учения, утоляващ всеки жадуващ и прекланящ му се с вяра. А ние ти зовем така:

Радвай се, ти, чиито уста са възвестили Божията мъдрост; радвай се, ти, който си напоил жадуващите с нея.

Радвай се, неуморни подвижниче на монашеския живот; радвай се, непоколебим стълбe на Православието.

Радвай се, мъдри изкоренителю на греховните навици; радвай се, неотклонен водачо към добродетелите.

Радвай се, целителю на нашите души; радвай се, кормчийо на нашето благочестие.

Радвай се, светителю Теофане, премъдри учителю и наставниче на християнския живот.

Кондак 7

Искайки да достигнеш Божието царство, ти, свети отче, си се отрекъл от света и си придобил благодатта на Светия Дух, и с любов си служил на людете, подражавайки на Пастиреначалника Христос и пеейки Му: алилуя!

Икос 7

Като видяха новия подвижник и Христов угодник, изпълнен със смирение и кротост, людете с надежда се устремиха към Вишенската пустиня, очаквайки твоята благодатна помощ. И ние, като просим помощ от теб, ти викаме така:

Радвай се, ти, който с мирния си дух много хора си обърнал към Бога; радвай се, просветителю на умопомрачените.

Радвай се, ти, който си придобил ангелска чистота на земята; радвай се, ти, който с любовта си си изцелявал страдащите.

Радвай се, дивни наставниче в незлобие; радвай се, всесветли светилниче на благочестието.

Радвай се, ти, който всички си призовал към покаяние; радвай се, ти, който не си оставил просещите без помощ от теб.

Радвай се, светителю Теофане, премъдри учителю и наставниче на християнския живот.

Кондак 8

Необикновен и дивен подвиг си явил с твоя живот, светителю: пребивавайки в непрестанни трудове и богомислие, ти си придобил съкровището на духовния разум и с твоите писания усърдно си послужил на Църквата. А ние, като видяхме това, с умилени сърца благодарно пеем на Бога: алилуя!

Икос 8

За всички всичко си се явил, светителю Божий: пастир и отец, учител и наставник, и истинен проповедник, а твоите писания и до сега непрестанно разгласят благовестието във всички градове и села. Затова и ние, твоите духовни чада, ти викаме с любов:

Радвай се, ти, който си напоен с росата на Светия Дух; радвай се, ти, който си осенен със светата Божия благодат.

Радвай се, притежателю на нетленно съкровище; радвай се, ти, който възревнува деянията на апостолите.

Радвай се, ти, който указваш пътя към богопознанието; радвай се, ти, който жадуваш за благодатна мъдрост.

Радвай се, разцвет на Руската църква; радвай се, украшение на светите отци.

Радвай се, светителю Теофане, премъдри учителю и наставниче на християнския живот.

Кондак 9

Във всеки час от твоя земен живот, светителю, си извършвал единствено потребното и си направил душата си чист храм на Светия Дух, съгрявайки сърцето си с непрестанна Иисусова молитва и пеейки на Бога: алилуя!

Икос 9

Златоуст оратор, кротък и мъдър си се явил за всички, слушащи те с вяра, и със силата на твоите слова си ги научил на Божията правда. Затова сега приеми от нас, блажени отче, тази възхвала:

Радвай се, смирени и кротки светителю Божий; радвай се, благи и чедолюбиви пастирю.

Радвай се, златоусте на Руската земя; радвай се, едноименен на богоявлението.

Радвай се, верни пътеводителю на заблудените души; радвай се, бързи утешителю на печалните.

Радвай се, непоколебимо утвърждение на немощните по вяра; радвай се, ободрение на униващите в множество трудове.

Радвай се, светителю Теофане, премъдри учителю и наставниче на християнския живот.

Кондак 10

Пътят на спасението от греховните съблазни си начертал на Божиите чада, угодниче Христов, като си им разкрил тайните на невидимата бран и си показал желания венец на жадуващите спасение, призовавайки ги да пеят с благодарност на Бога: алилуя!

Икос 10

Стена и защита на стадото Христово от вълците губители се явиха твоите богомъдри писания, светителю Божий, с които огради верните по пътя на спасението. А ние, просветени с твоите учения, благоговейно ти викаме от сърце:

Радвай се, образец на вярата; радвай се, наставниче премъдри.

Радвай се, учителю по благочестие; радвай се, изкоренителю на нечестието.

Радвай се, пресветли светилниче; радвай се, дръзновени проповедниче.

Радвай се, ти, който като добър сеяч си обработвал Христовата нива; радвай се, ти, който като квачка бдиш над своите чада.

Радвай се, светителю Теофане, премъдри учителю и наставниче на християнския живот.

Кондак 11

Принасяме ти всехвална песен, светителю, и те облажаваме, затова че си прославил с живота и подвизите си светото име на нашия Творец и Бог. Удостой и нас по твоите молитви да прекараме живота си благочестиво, за да Му пеем заедно с теб: алилуя!

Икос 11

Светлозарният ти живот, предивни Затворниче, не остана скрит за търсещите Божията правда. Твоята блажена, безметежна и мирна кончина показа, че си истински съсъд на Божията благодат. А ние с една уста умилено ти казваме:

Радвай се, благословен съсъд на душевната и телесна чистота; радвай се, ти, който до края си служил на Господа.

Радвай се, ти, който след смъртта си се удостоил с вечно блаженство; радвай се, ти, който си наследил царството Божие.

Радвай се, дивно украшение на Вишенската обител; радвай се, просвещение на Тамбовската и Шацката област.

Радвай се, похвало и радост на рязанското паство; радвай се, попечителю на нашите души.

Радвай се, светителю Теофане, премъдри учителю и наставниче на християнския живот.

Кондак 12

Дивни и кротки светителю, преизобилно озарен с Божията благодат и послужил на твоето мъдро и предобро паство, не спирай да ходатайстваш за нас пред Господ на Небесата, като предстоиш пред Него в непрестанно славословие и Му пееш с ангелите: алилуя!

Икос 12

Като възпяваме твоите подвизи, с упование се прекланяме пред твоите честни мощи (или твоята честна икона), светителю Божий, и те молим, наш Небесни покровителю и велик ходатаю за нас пред Престола на Господ на Славата, умилено възгласяйки:

Радвай се, преизрядни Божий угодниче; радвай се, предивни Христов подвижниче.

Радвай се, крепки ходатаю за уповаващите се на теб; радвай се, бърз застъпниче на тези, които те призовават.

Радвай се, приятелю Христов и Божий любимецо; радвай се, горещи ходатаю за спасението на нашите души.

Радвай се, усърдни пазителю на целомъдрените; радвай се, утешителю в скърбите ни.

Радвай се, светителю Теофане, премъдри учителю и наставниче на християнския живот.

Кондак 13

О, богомъдри учителю, похвала и украшение на Руската земя, светителю отче Теофане, кротък и горещ наш застъпниче! Приеми това наше малко моление, което ти принасяме, и благодарната възхвала на нашите души. Не забравяй нас, грешните, в молитвите си, та като се уповаваме на тебе, непрестанно да възгласяме към Господ на Силите: алилуя!

(Този кондак се чете три пъти, след което се повтаря 1-ви икос и 1-ви кондак.)

Икос 1

Възжелал ангелската чистота и силно възлюбил Господа, светителю предивни, ти си подел подвига на монашеския живот. Дарената ти от Бога мъдрост стократно си умножил, като си послужил за спасението на хората. Затова и ние с любов ти зовем:

Радвай се, ти, който си възлюбил Бога повече от всичко земно; радвай се, ти, който на Него едничкия си възложил цялото си упование.

Радвай се, ти, който от младини си отдал сърцето си на Бога; радвай се, ти, който от юношество си насищал разума си с Божията премъдрост.

Радвай се, ревнителю за ангелски живот; радвай се, ти, който си придобил Светия Дух.

Радвай се, предизбрани от Бога ловецо на човеци; радвай се, сияйни светилниче, запален от Господа.

Радвай се, светителю Теофане, премъдри учителю и наставниче на християнския живот.

Кондак 1

Избран от Господа светилниче на Руската църква, изряден подвижниче и истинен служителю Христов, богомъдри светителю Теофане! Възхваляваме те с любов и славим твоите подвизи и трудове, с които достойно си послужил на верните люде и докато си пребивавал в затвора, си указал с благодатното си учение пътя на спасението. И сега, като предстоиш пред Божия престол, моли се за нас, които ти зовем:

Радвай се, светителю Теофане, премъдри учителю и наставниче на християнския живот.

Молитва

О, светителю отче Теофане, преславни архиерею и предивни затворниче, Божи избранико и служителю на Христовите тайни, богомъдри учителю и превъзходни тълкувателю на апостолските слова, списвателю на светоотеческите творения, изящни проповедниче на християнското благочестие и изкусни наставниче в духовния живот, усърдни ревнителю на монашеските подвизи и ходатаю за благодат над всички хора! Сега падаме пред теб, който предстоиш пред Бога на Небесата и се молиш за нас, и ти викаме така: изпроси от Всещедрия Бог мир и благоденствие за Руската църква и за нашата страна, за Христовите светители – достойно опазване на божествените истини, добро ръководство на паството, изрядно посрамване на лъжеучителите и еретиците; за подвизаващите се – смирение, страх Божи, душевна и телесна чистота; за учителите – богопознание и мъдрост; за учащите – ревност и Божия помощ; за всички православни люде – утвърждение в пътя на спасението, та заедно с тебе да прославим Божията Сила и Премъдрост, нашия Господ Иисус Христос, с Неговия Безначален Отец, с Пресветия, Благ и Животворящ Негов Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин.