Българска православна църковна oбщина „Св. Патриарх Евтимий Търновски“ – Париж

Западно- и Средноевропейска епархия на Българската православна църква

1, rue de la Croix Moreau 75018 Paris

Молитви

Отче наш

Отче наш, Който си на небесата! Да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята; насъщния ни хляб дай ни днес; и ни прости дълговете ни; както и ние прощаваме на нашите длъжници; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Амин!

Молитва към Светия Дух

Царю небесни, Утешителю, Дух на истината, Който си навсякъде и всичко изпълваш, Съкровище на благата и Подателю на живота, дойди и се всели в нас, и ни очисти от всяка сквернота и спаси, Благий, нашите души. Амин!

Молитва за отечеството и народа ни

Преблагий и Всевишний Боже, Господарю на цялата земя и Царю на всички народи! Пред Твоята всемогъща власт и пред възвишения Твой престол ние се прекланяме и смирено те молим милостиво да погледнеш на нашето Отечество и на нашия народ. Помогни, Боже наш, да се събере целият ни народ в единството на нашата народност и на православната вяра, та напълно обединени да служим на Тебе за слава, на себе си за спасение и за полза на нашето отечество. Нека, Господи, бъде честита и славна тая земя, в която видяхме светлина и живот, в която отраснахме и където от Твоята благодетелна ръка приехме толкова милости и благодеяния. Нека ни бъде мил и драг народът, към който принадлежим и в чиито съдбини участваме. Благослови, Господи, нашето Отечество, за да процъфтява в него правата вяра, християнският напредък и благосъстояние. Дай, Боже, на управниците на нашето Отечество мъдрост, светъл ум и чиста съвест, добросърдечие и правдолюбие, за да ни водят в пътя на родната правда, истината и прогреса. Вдъхни, Боже, на поданиците на нашата страна да обичат управниците и началниците, като зачитат тяхната власт, да изпълняват законите и когато стане нужда, дори живота си да дадат за вярата и Отечеството. Дай, Боже, нашето Отечество да е винаги щастливо в благополучие и благосъстояние. Благослови в него стопанството. Направи да напредват добрите научни знания, изкуствата, занаятите, всеки труд и всяко благородно, духовно и веществено, творческо начинание. Пази нивите ни от неплодородие. Надари ни с добро лято и дай ни всичко да успява. Пази ни, Боже, от врагове и неприятели, от войни, от мор и глад. Дай на всички ни мир и съгласие. Пази ни от омраза и несговорчивост, от свади и раздори. Внуши, Боже, в сърцата на всички ни дух на истина и на крепка и деловита любов към всичко, що е за полза и щастие на нашата земя, Отечество и народ. И тъй, като служим на Тебе вярно и като се обичаме братски помежду си, да Те славим вовеки, всевишни и вечни Господи! Амин!

Молитва към св. Патриарх Евтимий

О, преблажени отче наш Евтимие! В сърдечно умиление, като прекланяме колене и падаме пред твоя честен образ, смирено те молим: погледни милостиво на твоите еднокръвни люде, които с обич те почитат и усърдно те молят: простри свещените си ръце към Пресветата и живоначална Троица, на чийто божествен покров завинаги си ни връчил, и изпроси нам прощение на греховете, изцеление на душевните и телесни болести. Бъди застъпник на всички обидени, утеха на скърбящите, а на бедстващите – скорошно избавление. Просвети нашия ум, за да ходим в закона Господен. Ти, който стоиш пред престола на Божията слава, моли седящия на него Христос и Бог наш да запази благочестивия ни народ, Църквата и страната ни, Светейшия ни патриарх Максим и Високопреосвещения наш митрополит Симеон, твоя древлепросиял град и всеки град, от всяко зло, губителство, меч, огън, смутове и междуособни войни; да ни изпрати желания мир и отрада, а така също и всичко, което ни е потребно за спасение; да ни избави от всяка предстояща беда, тъй че в сегашния век да поживеем в тихо и безмълвно житие, а в бъдещия – да се сподобим с небесното царство, по благодатта и добросърдечието на безначалния Му Отец и единосъщния Негов Дух всякога и във вечни векове! Амин!

Молитва към св. Йоан Рилски

Велики угодниче Божий, пресвети и богоблажени отче наш Йоане, земен ангел и небесен човек, добър пазител и закрилник на нашия народ, и благонадежден застъпник пред Господа Бога за всички, които в нужда с вяра притичват към тебе и с гореща молитва те призовават! Ти, като остави световните връзки и преходното богатство, прибягна към Христа, избра безшумния живот и сега, справедливо увенчан с нетленния венец на славата, предстоиш пред Бога на небето, откъдето не преставаш да помагаш благодатно на твоите люде. Ти си изряден наш водител към Началника и Извършитея на вечното спасение. Ти си горещ молител и ходатай за българската държава, за народоуправителите, за воинството и за всички твои люде. И така, преподобни отче, като чеда към баща си и като към бърз помощник и молител за нашите души, ние, грешните и недостойните, сега усърдно прибягваме при тебе и с дълбоко смирение умилено те молим. Погледни, преподобни отче наш, от небесните жилища милостиво на нас и обърни внимание на нашата молба. Постарай се в молитва към Господа милостиво да пази под закрилата на Своята благост и от всяко зло обстоятелство благочестивия наш народ, да избавя твоето земно отечество – българската държава и целия наш народ от смутове, раздори и безредие, от земетръс, от нахлуване на другородци и междуособни борби, от глад, мор и смъртоносни болести, от наводнение, огън и меч, от внезапна смърт и всяко зло; да ни дарува ревност за Православието; да даде на църковните пастири усърдие за душеспасението на пасомите; на народоуправителите, началниците и съдиите – страх Божий, правота и безкористие; на войниците – търпеливост, мъжество и победа над враговете; на съпрузите – взаимна любов, вярност и домоуредба; на земеделците – трудолюбие, на болните – изцерение, на обидените – защита; на оклеветените – оправдание; а на всички твои люде – помощ да изпълняват службата и призванието си и да имат помежду си взаимна любов и единомислие. Изпроси за всички нас, пресвети отче, от нашия Господ и Бог Иисус Христос Неговата всесилна благодат, нужна ни за победа над нашите изпитания и за нашия възход към съвършен и богоугоден християнски живот. Бъди за наранените ни души спасителен лекар и ни утешавай в нашите скърби. Подигни нас, падналите. Помогни на нас, загиващите. Съедини нас, разделените, с Бога. Изпроси ни пред Божия престол твърдост във вярята, подкрепа на надеждата и умножение на любовта. Дай ни помощ да поживеем добре и да славим Бога. Чуй молбата ни, всеблаги наш отче, и се смили над нас, които по ум, думи и дела сме в греховен мрак, и ни избави от Божия гняв. Ние се нуждаем от помощ – помогни ни. Нуждаем се от поправяне на нашите пътеки и на нашите обстоятелства в живота – оправи нас, които се лутаме. На нас е нужна утеха – утеши ни. Нужно ни е милосърдие – смили се над нас. Подай чудесна ръка на нас, които загиваме в тревогите на тоя свят и живот. Стори всичко това с действителното твое застъпничество и помощ, всеблаги и многомощни отче, тъй че Христос Бог по Своята благодат и милосърдие да даде на нас отчаяните прошка на греховете, които сторихме от младини до днес с дела, с думи, с мисли и с всички наши чувства, а отсега нататък да преживеем тихо и безгрешно в тоя свят, както и да ни избави от всяко страдание и от вечната мъка в бъдещия живот, та да се удостоим с райските блага на небесното царство, където винаги да славим Господа Бога – Отец, Син и Свети Дух, и твоето милостиво застъпничество во веки- веков! Амин!

Утринна молитва

Боже, благодаря Ти , че ме запази така милостиво и през тая нощ. Помогни ми да не Те наскърбя с никакъв грях и да прекарам днешния ден угодно на Тебе и спасително за мене. Амин!

Вечерна молитва

Господи, Боже наш, като благ и човеколюбец, прости ми каквото съгреших през този ден с думи, дела или помисъл. Дарувай ми мирен и спокоен сън. Прати твоя Ангел-пазител да ни закриля и пази от всяко зло, защото ти си пазител на душите и телата ни, и на Тебе – Отца, Сина и Светия Дух, въздаваме слава сега и всякога и во веки веков! Амин!

Молитва преди хранене

Ядат бедните и ще се наситят: ще възхвалят Господа като Го търсят и ще бъдат сърцата им живи во веки-веков! Амин!

Молитва след хранене

Ядат бедните и ще се наситят: ще възхвалят Господа като Го търсят и ще бъдат сърцата им живи во веки-веков! Амин!

Молитва при започване на работа

Всеблагий Боже, посочи ми пътя, по който трябва да вървя и ме оправяй за ходя по Твоите стъпки, за да се спаси душата ми. Отвърни очите ми, за да не виждам суетни неща, и ме утвърди в пътя на Твоя закон. Дай ми, докато е ден, да работя и да се трудя според Твоята воля, защото иде смъртна нощ, когато никой не ще може да работи и да извърши някакво добро. Нека, всеподателю Господи, всичко, което днес ще мисля или желая, ще говоря или върша, да бъде за Твоя слава. И тъй, моля Те, бъди с мене днес и всякога и помагай ми, Боже! Амин!

Молитва за всяка потреба

Чуй гласа на нашата молитва, човеколюбиви Владико Господи Иисусе Христе, и милостиво погледни на нас, Твоите раби, които пристъпваме към Тебе с вяра, като се уповаваме на Твоето неизменно обещание. Понеже ти рече: “Всичко, каквото бихте поискали в молитва, вярвайте, че ще получите, и ще ви бъде дадено” и още “Искайте и ще ви се даде”. Затова и ние, недостойните, Те молим – не си спомняй нашите беззакония и не ни въздавай според многото ни прегрешения, с които често гневим Твоята благост, но помилвай ни по Твоята безкрайна милост и удостой ни с щедростите на Твоята неизказана любов. Избави ни от невидимия враг и от неговите примки, които той е разпрострял по всички пътища на живота, за да ни улови и ни направи свои служители и нещастни жертви. Пази ни от видимите наши врагове, лукавите им кроежи изобличи и осуети. Изпълни всичките ни добри желания и не допускай лишения и бедствия да ни доближат. Закриляй ни от зли обстоятелства, от нещастие, скръб и болест. Благоприятни да Ти бъдат, всещедри Господи, молбите ни и приеми пред престола на Твоято владичество делата, които в Твое име вършим. Защото Ти си Бог на милостта и на любовта и на Тебе отдаваме слава, чест и поклонение, с безначалния Твой Отец и с пресветия, благия и животворящия Твой Дух, сега и всякога и во веки веков! Амин!

Причастни молитви от Св. Йоан Златоуст

Не съм достоен Владико Господи, да влезеш под покрива на душата ми. Но понеже Ти като човеколюбец искаш да живееш в мене, дръзновено пристъпвам. Заповядваш да разтворя вратите, които Ти самият създаде, и да влезеш със свойственото Ти човеколюбие, да влезеш и да просветиш помрачената ми мисъл. Вярвам, че ти ще направиш нова, защото не изпъди блудницата, дошла при Тебе със сълзи, нито отблъсна разкаялия се митар, нито изгони разбойника, познал Твоето царство, нито покаялия се гонител остави, какъвто е бил, но всички, дошли при тебе с покаяние, Ти причисли в лика на Твоите приятели. Само ти едничък си благословен всякога, сега и в безкрайни векове! Амин!

Господи Иисусе Христе, Боже мой, облекчи, очисти и прости на мене, грешния, негоден и недостоен твой раб моите прегрешения, съгрешения и грехопадения, с които от младини до настоящия ден и час Ти съгреших, било съзнателно или несъзнателно, било с думи, дела или помисли, или с мисли и предприятия и с всичките ми чувства. И по молитвите на безсеменно родилата Те пречиста и Приснодева Мария, едничката моя непосрамнаща надежда, застъпница и спасение, удостой ме неосъдно да се причастя с пречистите, безсмъртни, животворящи и страшни Твои Тайни, за прошка на греховете и за вечен живот, за освещение, просвещение, сила, изцерение и здраве на душата и тялото, за премахване и пълно унищожаване на моите лоши мисли и помисли, предприятия и нощни мечтания, внущавани от тъмните и лукави духове. Защото Твое е царството, силата и славата, честта и поклонението, с Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!

Вярвам, Господи, и изповядвам, че Ти си наистина Христос, Синът на живия Бог, дошъл на света да спасиш грешниците, от които пръв съм аз. Вярвам още, че това е самото пречисто Твое тяло и самата драгоценна Твоя кръв. И тъй, моля Ти се: помилуй ме и ми прости прегрешенията, волни и неволни, извършени с дума или дело, съзнателно или несъзнателно, и удостой ме неосъдно да се причастя с пречистите Твои Тайни, за прошка на греховете и за вечен живот. Амин!

Молитви след св. причастие от св. Василий Велики

Владико Христе Боже, Царю на вековете и Създателю на всичко, благодаря Ти за всички блага, които ми даде, и за причащението с Твоите пречисти и животворящи Тайни. Моля те, Благи и Човеколюбче, запази ме под Твоя покров и в сянката на Твоите криле и ми дарувай чак до последното ми издихание с чиста съвест достойно да се причастявам с Твоите светини, за прошка на греховете и за вечен живот. Защото Ти си хлябът на живота, изворът на светостта, подателят на благата и на Тебе въздаваме слава, с Отца и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!